Yolcu360 Blog
Yolcu360 Blog > Gezi Rehberleri > Türkiye Gezi Rehberi > Urartuların Başkenti: Van Kalesi

Urartuların Başkenti: Van Kalesi

Van Kalesi hakkında bilgi arıyorsanız; Van Kalesi’nin tarihçesine baktık. Türkiye’de Tarihi Kaleler yazı dizisinde konumuz Urartuların Başkenti: Van Kalesi.

Urartuların Başkenti: Van Kalesi

Van Kalesi, Anadolu tarihinin çok önemli uygarlıklarından biri olan Urartular MÖ 900-600 döneminde ilk Urartu Kralı I.Sarduri tarafından MÖ 855’te yaptırılmış. Dolayısıyla kaleden çıkartılan Asur ve Urartu çivi yazısı kitabeleri, çok değerlidir.

Van’ın şehir merkezinde, gölden 80 metre yükseklikte doğal bir kalker kayalığının üzerinde kerpiç ve moloz taştan yapılmış olan kale, 1800 metre uzunluğa ve 20-120  metre arası değişen bir genişliğe sahiptir. İkisi Urartu dönemine ikisi Osmanlı dönemine ait iç içe dört ayrı surdan meydana gelen kalenin 1.Sarduri dönemine ait ilk burcunun uzunluğu 51, genişliği 26 metredir.

Urartular’dan Osmanlılar’a ev sahipliği yaptığı tüm uygarlıkların izleri günümüze taşımış olan Van Kalesi iç ve dış kale olarak iki bölümden oluşur. Kalede Urartulardan kalan önemli eserler arasında Analıkız Açık hava tapınağı, kaya mezarları, Bin merdivenler, sur duvarları, sarnıçlar ve çivi yazısı kitabeler bulunmaktadır.

Van Kalesinin Burçları

Kalenin kuzeybatı ucunda yer alan 51 metre yüksekliğinde 26 metre genişliğindeki Sarduri burcu halk arasında Madir burcu olarak adlandırılır. Bu burçta bulunan altı adet kitabe Urartu tarihinde büyük önem taşımaktadır.

Asur çivi yazısı ile yazılmış olan bu metiner bilinen en eski Urartu yazıtlarıdır. Madir Burcunun ne amaçla yapıldığı tam olarak bilinememektedir. Kalenin yapıldığı dönemde gölle bileşik olduğu düşünülen kayalıkta I.Sarduri tarafından yaptırılan bir iskelenin varlığı, burasının liman olarak kullanıldığını düşündürmektedir.

Van Kalesindeki Mezarlar

Van kalesindeki bir önemli yapıt da Urartu Kralı I.Argişti ye ait mezar odasıdır. Kalenin güney bölümünde kayanın içine oyularak yapılan düzgün planlı mezar odasının hemen dışındaki kaya üzerinde Urartular’ın bilinen en uzun kitabesi olan ve I.Argişti döneminde yapılan işlerin anlatıldığı Horhor yazıtları bulunmaktadır. Kaledeki mezar odaları Orta Çağ ve Osmanlı döneminde depo ve cephanelik olarak kullanılmıştır.

Van Kalesi
Urartular ve Osmanlı İzleri Var…

Van Kalesi’nde  Urartular dan sonra en büyük inşaatlar Osmanlı dönemine aittir. Kale, Osmanlı döneminde tamamen askeri amaçla kullanılmış. Yine bu dönemde eklenen sur duvarları, kale giriş kapısı, Yukarı kale, Van’da ki en eski İslam eserlerinden olan Süleyman Han Camii minaresi günümüze kadar çok iyi durum da kalmıştır.

1915  te büyük oranda tahrip edilen kalede 20.yy sonlarına doğru İstanbul üniversitesi tarafından kazı çalışmaları başlamış ve kalede bu gün görülen eserler ortaya çıkarılmıştır.

Van kalesinin önemi, Anadolu topraklarını aşmış burası dünyanın sayılı tarihi eserleri arasında yerini almıştır. Van kalesi yaklaşık 3000 yıl süren yaşamı içinde defalarca el değiştirmiş olmasına rağmen bütün gücüyle ayakta kalmayı geçmişin izlerini günümüze taşımayı başarmıştır.

Van merkez araç kiralama seçenekleri için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Yorum ekle