Yolcu360 Blog
Araç Kiralama > Yolcu360 Blog > Faydalı bilgiler > 2023 Engelli Araç Alım Şartları Neler? | Engelli Araba Alımı Limiti Ne Kadar?

2023 Engelli Araç Alım Şartları Neler? | Engelli Araba Alımı Limiti Ne Kadar?

2023 Engelli araç alım şartları neler? 2023 engelli araç alım başvuru şartları neler? Hangi evraklar lazım? Engelli vatandaşlar ÖTV araç alırken ÖTV indiriminden faydalanabiliyor mu? ÖTV indiriminden faydalanmak için rapor kaç olmalı? Engelli raporu ile araç nasıl alınır?

Engelli Araç Alımı

2022 engelli araç alım şartları

Bir araç alımı yaparken normalde Özel Tüketim Vergisi ödenir. Ancak engelli araç sahipleri bu tutarı ödemekten muaf tutuluyorlar ya da belli bir kısmını ödüyorlar. Peki neye göre engelli araç alımı esnasında muaflık veya indirim imkanı sağlanıyor? Engelli araç alımı konusunda rapor oranı etken bir faktör. İndirim almak içinse minimum %40 engelli oranı olması gerekiyor.

2022 engelli araç alım

2023 ÖTV İndirimli Engelli Araç Alım Limiti

2023 ÖTV indirimli engelli araç alım limiti değişti. Yayınlanan tebligata göre ÖTV indirimli engelli araç alım matrahı 450 bin 500 TL olan üst limit  1 0cak 2023 tarihi itibari ile 1 milyon 4 TL olarak belirlendi.  Engel oranı %40 ile %89 arasında olan  kişiler, %26.3 oranında bir ÖTV ile birlikte %15.24’lük KDV indiriminden yararlanabilir. Bunun yanı sıra %90 ve üstü engele sahip kişiler ve bu kişilerin bakımından sorumlu 1. derece yakınları da ÖTV’den muaf şekilde araç satın alabilmektedir.

Engelli Araç Alım Başvuru Şartları

 • Eğer engellilik derecesi %90 ve daha üstündeyse ÖTV istinasından faydalanabilmek için aracı kullanma şartı yoktur. Yani aracı kendi kullanmayacaksa tamamen muaf durumda. Fakat aracı kendi kullanacaksa aracın engelli bireyin kullanabileceği şekilde düzenlenmesi şart koşuluyor.
  • Buna göre %90 engellilik oranına sahip bireylerin yerine getirmesi gereken şartlar şöyledir:
   • %90 ve üzeri engelli raporu. 
   • Rapor üzerinde “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” ibaresi yer almalıdır.
   • %90 ve üzeri engel durumlarında 18 yaş sınırı yoktur. 
   • Aracı kendisi almak zorunda değil. Aile üyeleri de ÖTV indirimli aracı (vasi kararı ile) satın alabilmektedir.
  • Engellilik derecesi %40 ile %90 arasında olan bireylerin ÖTV’den muaf olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmekte. Bu şartlar ise:
   • Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
   • ÖTV indiriminden faydalanacak olan bireyin ehliyet sahibi olması. 
   • %40 – %89 arası engellilik durumunu gösteren sağlık raporu. 
   • Ayrıca söz konusu sağlık raporunda “Sürücü belgesi alabilir.” ibaresi de yer almalıdır. 
   • Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılacaksa raporda “Tertibatlı araç kullanır.” ibaresine de yer verilmelidir. 
   • Eğer araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa “Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır.” ibaresi mutlaka olmalıdır. 
   • Raporda “Otomatik vitesli araç kullanılabilir.” ya da “Otomatik vitesli araç kullanılamaz.” ibaresi olmalıdır.

Diğer Şartlar Neler?

ÖTV Kanunu içerisindeki 7. maddenin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

 • 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,
 • Ayrıca 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
 • Bunun yanı sıra 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

Engelli Raporuyla Araç Nasıl Alınır?

Engelli sürücülerin ve sürücü yakınlarının merak ettiği konulardan biri “Engelli raporuyla araç nasıl alınır?” ÖTV ve MTV muafiyetinden yararlanarak araç almak olarak da bilinen bu durumu yakından inceleyelim. Öncelikle ÖTV’siz araç alabilmek için engelli vatandaşların %40 ve üzeri bir engellilik oranlarının olması gerekmektedir. Yalnız %40-%89 arası engellilik oranına sahip vatandaşlar ile %90 ve üzeri engelli vatandaşların araç alım şartları birbirinden farklılık gösterir. 

 • %90 altında engele sahip vatandaşların ve aracı kullanabilecek kişilerin, raporda belirtilen durumlara uygun olarak satın alacakları aracı kendi kullanım şekillerine göre düzenlemeliler. 
 • Araç kullanma yeterliliğini, sürücü belgesi ve engelli raporu ile kanıtlamış kişiler dışında hiç kimse satın alınan aracı kullanmamalıdır.
 • Aracı kimin kullanacağı, engel oranına göre değişiklik gösteriyor. Eğer araç sahibi %90’ın altında bir engele sahipse ve raporunda “ÖTV istisnalı araç kullanabilir.” ibaresi yer alıyorsa aracı sadece kendisi kullanmalıdır. Bu bakımdan tertibatlı veya otomatik araç ayrımı yapılmıyor. 
 • %90 ve üzeri engel oranına sahip olan bireylerin araçlarını birinci dereceden yakınları kullanabiliyor. Bu doğrultuda kişinin; kardeşleri, yakın akrabaları, kendi bünyesindeki çalışanlarından biri, eşi ve çocukları aracı sürebiliyor. 
 • Ayrıca 2023 yılı itibariyle istenen bir diğer kriter ise aracı kullanacak olan kişinin engelli birey ile aynı şehirde yaşamasıdır.

Engelli Raporuyla Araç Almak İçin Gereken Belgeler

ÖTV’siz araç almanın birinci şartı tabi ki engelli raporuna sahip olmaktır. Tam teşekküllü hastaneler tarafından alınan, engel durumu türü ve yüzdesinin belirtildiği raporlardır. Bunun yanı sıra engelli raporunda kişinin araç kullanmaya uygun olup, olmadığı da mutlaka belirtilmelidir. Engelli raporuyla araç alma şartları şöyledir:

 • Engelli kişiye ait nüfus cüzdanı ve fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Rapor için başvuru formu
 • Engelli Sağlık Kurulu raporuna başvurabilmek adına hastane tarafından sağlanan dilekçe
 • Engellilik oranının belirlenmesi için imzalı ve onaylı muayene bilgisi
 • Engelli birey eğer 18 yaşından küçük ya da işlemleri kendisi gerçekleştiremeyecek oranda bir zihinsel engele sahip ise vasi kararına ait belge

Eğer tam teşekküllü hastane tarafından alınan raporda engelli kişinin alacağı aracı kendisinin kullanabileceğine dair bir ibare varsa bu durumda engelli araç sahibinin sürücü belgesi de alınması gereklidir. 

engelli-arac-3.jpg

Engelli Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Engelli Sağlık Kurulu raporunun engelli vatandaşlara sağladığı rapor geçerlilik süresi kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Aracı alacak olan kişinin engel durumuna göre değişir. Kurul tarafında verilen süre raporda net bir şekilde belirtilmektedir. Engel durumu göz önünde bulundurularak engelli raporu geçerlik süresi sürekli olabileceği gibi, geçici olarak da verilebilir. 

Fakat Engelli Sağlık Kurulu raporu en az bir yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bireyin engel durumunun değişmesi halinde Sağlık Kurulu raporunun yenilenmesi ve engel süresinin de değiştirilmesi gerekmektedir. Rapor üzerinde gerçekleştirilecek olan bu değişiklik, engelli bireyin isteği ve yeni bir engelli raporu için başvurması sonucunda gerçekleşmektedir. Yeniden başvuru yapılması halinde kişinin engel durumu tekrar gözden geçirilip, gerekli muayeneler yapılır. Elde edilen sonuçlara göre gerekirse raporda değişiklik yapılarak engel raporu geçerlilik süresi yenilenir. 

Engel Oranı Nasıl Hesaplanır?

Kişinin engelli raporu ile araç alabilmesi için Engelli Sağlık Kurulu raporundaki engel oranı hesaplanmalıdır. Bunun için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen engellilik oranları mevcuttur. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan engellilik oranı cetveli muayeneyi gerçekleştiren doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Bireylerin bu engel oranının kendileri ya da bir yakınları tarafından belirlemesi gibi bir durum mümkün değildir. Rapor sırasında her doktorun kendi branşına uygun olarak hazırlanmış engellilik oranı cetvelini dikkate alarak karar vermesi gerekmektedir. Nitekim son olarak elde edilen bilgiler engelli bireyin yüzdelik olarak engel durumunu belirler.

Engelliler İçin ÖTV Muafiyeti Nedir?

2018 yılından bu yana uygulanan engelli bireylerin ÖTV muafiyetinden yararlanması yasasına bir göz atalım. Öncelikle engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını belirleyen en önemli etken, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranıdır. Buna göre kişinin engel oranı %90 ve üzeri ise ÖTV’den muaf olarak bir otomobil sahibi olabilirler. Yalnız bu bireyler araç kullanmalarının mümkün olmadığı durumlarda, 3. dereceye kadar yakınları da dahil olmak üzere B sınıfı bir ehliyete sahip olmak kaydıyla, engelli bireye ait bu araçları kullanabilmektedirler. Tüm vücut fonksiyon kaybında ise oran %90 ve üzeridir. Bu durumda engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve H sınıfı ehliyete sahip olmaları şartıyla, kendilerinin de bu araçları kullanmaları mümkündür. Raporda belirlenen ortopedik engel oranı ise %40 ve üzeridir. Belirtilen engel oranına sahip bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için kişinin engeline istinaden hazırlanan aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı alınan sağlık raporunda açıkça belirtilmiş olmalıdır. Sadece bu şartlar dahilinde ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilirler.

engelli-arac-2.jpg

ÖTV Muafiyeti İçin Gerekli Engel Oranı

Engelli raporu sayesinde ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar için tam teşekküllü devlet hastane tarafından alınmış sağlık raporunda engel oranının %90 ve üzeri olması gerekmektedir. %40 ve üzeri ortopedik engel oranına sahip olan bireyler ise ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için kendi engeline özgü aksam ile tasarlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durum teşkil etmediğini Engelli Sağlık Kurulu raporunda açıkça belirtilmelidir. Bunun yanı sıra %40 engele sahip bireylerin, H sınıfı bir ehliyet sahibi olması da gerekmektedir.

Engelli Raporuyla Hangi Araç Alınır?

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için satın alacağınız aracın özellikleri ve fiyatı önemlidir. Almak istediğiniz aracın motor silindir hacmi ise en önemli noktadır. ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin, araç motor hacimlerinde bazı sınırlamalara dikkat etmeleri gerekir. Buna göre: 

 • 1.6 motor ya da daha altı motor hacmine sahip binek otomobiller
 • Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşıma amaçlı van, panelvan, pick-up gibi açık ya da kapalı kasalı kamyonetler
 • Motor silindir hacmini göze almaksızın tüm motosikletler

“Engelli raporu ile hangi araçlar alınır?” sorusuna verilebilecek diğer cevabın satın alacağınız aracın fiyatı olduğunu da söylemiştik. Buna göre Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler kapsamında engelli bireyler için araç alımı üst limiti 2023 yılında, motor hacmine bakılmaksızın ÖTV ve diğer vergiler dâhil olacak şekilde 1 milyon 4 TL’dir. 

Engelli Raporuyla Alınan Araç Nasıl Satılır?

ÖTV muafiyetinden yararlanılarak aldığınız araçların satışında birtakım şartlar vardır. Buna göre:

 • Satış sırasında ek bir bedel ödemeden gerçekleşmesi için yapmış olduğunuz araç alımının üzerinden 5 yıl geçmesi gerekir. 
 • Eğer 5 yıl içerisinde; süreyi doldurmadan aldığınız aracı satmak isterseniz aracın ÖTV’si hesaplanır ve ortaya çıkan vergi tutarı, aracı satan kişiden yani sizden tahsil edilir. 
 • Bunun yanı sıra araç 5 yıl geçmeden sel, heyelan, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelir ise (pert olursa) yeni bir araç alımında ÖTV ödenmesine gerek yoktur.

Otomotiv Dünyası ile İlgili Her Konuda Yolcu360 Yanınızda!

Türkiye’nin 1 numaralı araç kiralama platformu Yolcu360 ile 1 dakikadan kısa sürede aracınızı kiralayabilirsiniz. Ödüllü Misafir Merkezimize (0850 360 5 360) 7/24 ulaşabilirsiniz. A

90 yorum

 • Merhaba ,kız kardeşim %70 zihinsel engelli ÖTV indirimi ya da muafiyeti söz konusu mu?bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  • Merhaba benim %65 bipolar raporum var rapordan çok önce b sınıfı ehliyet almıştım ötv indiriminden yararlanabilir miyim nasıl bir yol izlemem gerekir

  • Alamazsınız. 40-89 arasına eşiniz ötv indirimli alır sadece o kullanır. 90 olursa ötv den muaf alırsınız sizde kullanırsınız

 • Babamin %84 raporu var ötv den arac alabilirmiyiz alabilirsek nasil bir yol izlemeliyiz. Simdiden teşekkürler

 • Merhaba Kardeşim 26 yaşında yüzde 60 zihinsel engelli ötv den faydalana bilir miyiz ötv den faydalansak h sınıfı elliyet ala bilir mi zihinsel engelli olduğun dan dolayı yoksa birinci derece kişi kullana bilir mi araçı

  • Merhaba Ötv indiriminden yararlanmak için, Raporunuz olmaktadır. Sağlık Raporunuz ehliyet raporuna çevirilemez.Baştan Özellikle belirtmeli ehliyet için rapor almanız gerekecektir.Şayet hepsi var uygun ise ötv’siz (Engelli indirimi) araç alabilirsiniz.

 • Hayırlı akşamlar. annem üzerinden araç aldım 2 sene sonra 5 sene dolacak yeni araç almak için neler eski arabamı satmam gerekiyormu

  • Satmanıza gerek yok fakat vergiden düşürmelisiniz . MTV den şuan muafsınız bu muaflık kalkacak.

 • Süreli engelli raporumuz 2020 8. Ay da süresi doldu. araç almak istiyoruz ama pandemiden dolayı rapor verilmiyor ikinci bir emre kadar sağlık bakanlığı rapor sürelerini uzattı, bu durumda yeni rapor alamadığımızdan dolayı eski raporla başvuru yapabilir miyiz

   • Yuzde 44 raporum var. Ancak bunun 15 i epilepsi. Diğeri iki kalcam protez. Manuel araç kullanamıyorum. Ama raporda otomatik araç kullanabilir yazdırmayı unuttum. Araç otv siz almam için tekrar raporu düzeltme gerekirmi. Ayrıca epilepsi de oldugundan arac için başvuru yaparsam sanirim ehliyet yenileme de gerekecek. Bu yüzden epilepsi için ehliyeti tekrar almam sorun olur mu?
    Donus yaparsanız sevinirim, Teşekkürler.

 • Merhaba benim yüzde 42 lik fiziksel ortopedik raporum var buna göre ötv siz araba alabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Ötv indiriminden yararlanmak için, Raporunuz olmaktadır. Sağlık Raporunuz ehliyet raporuna çevirilemez.Baştan Özellikle belirtmeli ehliyet için rapor almanız gerekecektir.Şayet hepsi var uygun ise ötv’siz (Engelli indirimi) araç alabilirsiniz.

   • Merhaba Mustafa Bey benim %92 sürekli raporum var 2019 da aldım raporumu galeriye sorduk fakat engelli raporunun arkasında karekod olması lazım demişler şimdi benim yeniden kurula mi girmem gerekiyor karekod olmadan sıfır araç alamıyor muyuz

  • %86 engelli raporum var, E sınıfı ehliyetim var, halen araç kullanıyorum, araca ilave hiçbir şey yaptırılmasını gerektiren bir engelim yok. Hangi yolları izleyip ötv siz araç alabilirim

 • Babam yüzde 60 engelli ötvvsiz araba alabilirmiyiz ama babam araba sürmesini hiç bilmiyor ben oğluyum ben araba kendim kullanabilirmiyim

 • Eğer engellilik derecesi %90 ve daha üstündeyse ÖTV istinasından faydalanabilmek için aracı kullanma şartı yoktur. Yani aracı kendi kullanmayacaksa tamamen muaf durumda. Fakat aracı kendi kullanacaksa aracın engelli bireyin kullanabileceği şekilde düzenlenmesi şart koşuluyor.
  Engellilik derecesi %90’ın altında ise ÖTV’den muaf olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmekte. Bu şartlar:
  Yetkili sağlık kuruluşundan verilen sağlık kurulu raporunun aslına ya da noter onaylı örneğine sahip olunması. Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslına ya da noter onaylı örneğine sahip olunması. H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin bulunması. Daha sonrasında bu evraklar, mükellef tarafından verilecek olan 2A numaralı ÖTV beyannamesine dahil edilmeli.

  %90 oran altı için fiziki bir engeliniz olması gerekiyor.

 • Benim oğlum %80 ağır şizofreni sürekli raporu var araç alabilirmi muafiyeten yararlanabilirmi teşekkür ederim

 • Merhabalar yüzde 70 sürekli engelli raporum var vergi indiriminden emekli oldum ötv indiriminden yararlanabiliyormuyum eğer yararlanabiliyorsam nasıl bir yol izlemem gerekiyor teşekkür ederim

 • S.a ustam babamin 2000lerde sag ayak parmaklar kesildi 2018de acik kalp amaliyati oldu buna gore arac alabilirmiyiz simdiden tskler

 • Slm annem soba zehirlenmesinden dolayı beyin hüjrelerinin 100./75 ölmüş 100/25 şi calisiyor ayzaymır oldu araç alabilirmiyim

 • Araç tadilatı yapıldıktan ve evraklar Maliyeye teslim edildikten ne kadar sonra aracımı alabilirim. Maliyede raporun teyit edilmesi süresi gerçekten 20 gün kadar sürüyor mu

 • Merhaba ben bipolar bozukluk ve tremor hastasıyım raporum yüzde 40 ama tremor işlemeden önceki oranı bu. Benim raporla araç alma durumum var mı varsa nasıl Bi yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler

 • benim yüz45 raporum var araç almak istiyorum sol bacağım kulanamıyorum rapor alırken hangi ibarenin olması gerekiyor

 • Babamın %83 raporu var süresiz felçli yatalak hasta araç alicak olursak kendisi kullanacak şekilde mi olur nasıl olur bilgi verir misiniz

 • Merhabalar bizim raporunuz yeni çıktı özel koşul gereksinim vardır diye yüzde doksan raporumuz var fakat raporu çıkarırken ötv indirimi başvurusu yapmadık bu raporumuzla sıfır araba alabiliyormuyuz tekrar rapor çıkarmadan alabiliyorsak nasıl alabiliriz

   • Merhaba yüzde 80 engelli raporum var. Kanser hastasıyım. İndirimli araç alımından yararlanırmıyım. Yararlanıyorsam eğer nasıl ve ne kadar yararlanırım. Yardımcı olabilir misiniz

 • Bu engellerin bedensel engel olması şart mı ?
  gözler %60 görme kaybı, hiper tansiyon var ve diğer hastalıklar için toplamda %90 heyet raporu alınırsa ötv muafiyeti sağlanır mı ? %70-80 de kalırsa rapor yine yararlabilir mi ?

 • %40 engelli raporum var ama engelimden dolayı araç kullanmama izin yok şu durumda 1. Derece yakınımı şöför göstererek araç alabiliyormuyum

 • Kardeşimin yüzde elli yedi raporu var fiziksel bir engeli yok bu aracı ikinci kişiler kullanabilirmi

 • zihinsel engelli kişide neden bir oran var kiş tek başına hayatını ikame ettiremeyen biri insan ise bunda oran aranmamalırı.

 • Merhaba iyi çalışmalar 4 yaşında olan kızım doğuştan engelli raporda %68 yazıyor raporun fotoğrafını da gönderebilirim bununla ilgili ÖTV sen muaf araç alabilir miyim bilgi verirseniz sevinirim

 • merhaba benim %54 engelli raporum var.%30 ortepedi bölümünden,%24 diabet,bu şarlarda araç alabiliyormuyum??saygılar.

 • Merhaba benim %43 engelli raporum var fakat ehliyetimde sadece 2.sinif sürücü olabilir yazıyor . Bununla araç alabilir miyim

 • Babamın ayakta %24 engelli var otomotik vites ehliyeti var bizde yararlanabilirmiyiz bu sıfır araç ötv sinden

 • Merhaba haberim Annem 75 yaşında tek gözü hiç görmüyor Bir gözü de yüzde yirmi görüyor ortopedik sıkıntıları da var bel boyun yaşlılığa bağlı yürüme zorluğu var ötv siz araç alabilirmiyiz engelli kapsamına girermi

 • Merhaba Bugün heyetten raporumuzu aldık %98 oran çıktı lakin fizik tedavi uzmanı oran vermesede 95 falan çıkıyordu.
  fizikçi süreli yazdığı için rapor otomatik olarak 6 aylık çıkmış.ve alınamıyormuş 1 ay sonra gelin o oranı silelim diyorlar nasıl bir yol izlemek gerek yorumlarınızı bekliyorum.

 • %45 görme engelli sürekli raporum var maliyeye soedum ötv inidirimden faydalanamayacağımı söylediler. Engelimin elde veya ayakta olması gerektiği söylendi doğrumudur bu durumda yararlanamazmıyım

 • Merhabalar %67 gözünden raporlu annem var onun üstüne araç alabilirmiyiz acaba lütfen bilgi verirseniz memnun olurum.

 • Niye bu araç verilen kişilerin maddi durumları incelenmiyor ,tekerlekli arabası olmayan mağdurlar var?

 • Hiç bir fiziksel engeli olmayan ancak %50 engelli raporu olan biri araç indiriminden faydalanabiliyor mu? B sınıfı ehliyet ile bu aracı kullanabiliyor mu?

  • Engelli araç indiriminden faydalanabilmen için, fiziksel engel olması şarttır.Yakınlığınız engelli kişide var ise kullanabilirsiniz.

 • Merhaba yüzde 80 engelli raporum var. Kanser hastasıyım. İndirimli araç alımından yararlanırmıyım. Yararlanıyorsam eğer nasıl ve ne kadar yararlanırım. Yardımcı olabilir misiniz

 • Merhaba eşimin 5 yıllık süresi olan %94 engelli raporu var fakat eşimin mali ve ssk borçları var araç alabiliyormuyum ve bu borçlardan dolayı icra konulurmu tesekkür ederim

 • Rapor 2 yıllık araba almak istedik fakat rapor son altı ayı geçerse verilmiyormuş (3 gün geçmiş) yeni öğrendim Bu konuda yapılacak bir şey varsa bir deneyim ya da tavsiyeniz varsa dönüş yaparsanız sevinirim. (Sağlık Bakanlığının bir yazısı var genel olarak uzatılmış ama yorumlarken ilaç vb diyorlar)

 • Rapor 2 yıllık araba almak istedik fakat rapor son altı ayı geçerse verilmiyormuş (3 gün geçmiş) yeni öğrendim Bu konuda yapılacak bir şey varsa bir deneyim ya da tavsiyeniz varsa dönüş yaparsanız sevinirim. (Sağlık Bakanlığının bir yazısı var genel olarak uzatılmış ama yorumlarken ilaç vb diyorlar).

 • Merhaba benim babamın %43 süresiz raporu var araç alabiliyoruz galiba ama kim kullanmalı hangi şartlarda

 • İkinci sınıf sürücü olabilir 44 fötr ortapedik engellıyım sürekli ötvsiz araç almak için gereken herşeyi yaptım fakat bayi alamazsın diyor dogrumu aparat istemiyorum