Ersan Kullanım Koşulları

ERŞAN RENT A CAR

SÜRÜCÜ YAŞI VE SÜRÜCÜ BELGESİ

Araç kiralama için yaş sınırı en az 18’dir. Araç teslimi için ehliyet ve kendi adına düzenlenmiş bir kredi kartı beyanı şarttır.

KİRALAMA SÜRESİ

Kiralama süresi bir gün (24 saattir) Müşterinin kira sözleşmesini tek taraflı olarak uzatma hakkı yoktur. Kira süresinin uzatımı ancak aracın tesliminden 24 saat önce şirkete yazılı olarak bildirimde bulunularak ve şirket tarafından yazılı olarak onayın alınmasıyla mümkündür.

Kira süresinin 1 saat ile 4 saat arası açışında her saat için 20tl fark alınmaktadır. 4 saat ve fazlası gecikmelerde 1 günlük kira bedeli tahsil edilir.

DEPOZİTO

Depozit araçta herhangi bir zarar ya da hasar meydana geldiğinde ya da kira süresi uzatma halinde kullanılmak üzere alınan bir ücrettir. Depozit veya boş slipler araç kontrolünden sonra iade edilir.

YAKIT

Araçlar boş yakıt deposuyla teslim edilir ve aynı şekilde teslim alınırlar.

TRAFİK CEZALARI

HGS-OGS-KGS geçişleri ve trafik cezalarının tamamı müşteriye aittir. Bu cezalar şirkete daha sonra tebliğ edilse dahi müşteri kiralama dönemi içerisindeki HGS – OGS-KGS gişeleri ve tüm trafik cezalarından bizzat sorumludur.

ÖNEMLİ NOTLAR / SORUMLULUKLAR

 • Aracın teslim alınabilmesi için kiralayan kişinin findex sorgusundan en az 1300 puan alması gerekmektedir.
 • Sözleşme boyunca araç kiralayan kişi, kurum veya kuruluş müşteri olarak, mülkiyeti şirket adına ve/veya şirket kullanımına tahsis edilmiş 3. bir kişi ve/veya kuruluş adına kayıtlı bulunan binek otomobil araç olarak anılacaktır.
 • Bir Kaza durumunda muhakkak trafik raporu ve alkol raporu alınması zorunludur. Aksi taktirde doğacak tüm masraflardan KİRACI sorumludur.
 • KİRACI kazalarda ve araç arızalarında araca müdahaleden önce mutlaka FİRMA ‘ya haber vermekle sorumludur. FİRMA ‘nın onayı olmadan kiraladığı araca yapılacak her türlü müdahalenin akabinde doğacak hasar ve masraflar KİRACI ‘ya aittir.
 • Alkollü araç kullanımından meydana gelecek tüm masraflar ve kiraladığı aracın işten kalma tazminatı KİRACI tarafından ödenir.
 • Kiraladığı aracın hatalı ve kötü niyetli kullanımından doğan tüm masraflar KİRACI ‘ya aittir.
 • Bir kaza durumunda ve bu kaza durumu sonucunda Ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı olması sigorta kapsamının dışında ya da sigortanın karşılayacağı bedelin üzerinde olması sonucu tüm maddi ve manevi tazminatların sorumluluğu KİRACI ‘ya aittir.
 • Kaza halinde müşteri aracın yerini değiştirmeden en yakın polis merkezine baş vurarak kaza ve alkol raporu almalıdır. Yine müşteri kaza sonrasında en geç bir saat içerisinde şirket yetkililerine telefon ile bilgi vermek yükümlülüğündedir
 • KİRACI kiraladığı aracın anahtar ve ruhsatını araç içinde bırakmamayı taahhüt eder. Aracın çalınması durumunda sigortanın karşılamadığı tüm zararlar KİRACI ‘ya aittir. Aracın çalınması halinde 45 gün yasal bekleme süresini KİRACI işten kalma olarak ödemeyi taahhüt eder.
 • Mali mesuliyet sigortasının belirttiği yasal limitin üstünde olan üçüncü şahısların hasar bedeli ve tüm yasal sorumlulukları KİRACI ‘ya aittir.
 • (LCF)Lastik yarılması, cam ve far kırılmaları, kriko , stepne veya radyo cd çaların bozulması yada çalınması halinde zararların karşılanması KİRACI ‘ya aittir.
 • Kira süresinde oluşan tüm trafik cezaları ve oluşacak gecikme bedelleri sonradan FİRMA ‘ya gelse de ödemeyi taahhüt eder.
 • Kiraladığı araç müşteride iken meydana gelecek kazalardan ötürü tamirde kaldığı her gün için, sözleşme tarihi geçtiğinde günlük kira bedelini ödemekle yükümlüdür.
 • Gerek araç müşteride iken doğacak arızalardan , gerekse aracın şirketin tesliminden sonra başka kiraya verilmeden önce doğacak arızalardan müşteri bizzat Müşteri aracı sağlam olarak teslim etmiş olduğunu ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde şirket herhangi bir tespite ve ihtara gerek kalmaksızın aracı en hızlı şekilde tamir ettirecek ve netice olarak tüm tamir giderlerini müşteriden tahsil edecektir. Bu yönden şirketin yapmış olduğu harcamalara müşterinin itiraz hakkı yoktur.
 • Araç, kira anlaşmasında ismi yazılı olmayan şahıslara verilemez, ismi yazılı olmayan şahıslara araç verilerek hasar oluşmuş ise KIRACI tüm zararı ödemeyi taahhüt eder.
 • Aracın teslim sırasında şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak müşteriye teslim edildiği karinedir. Aksi takdirde müşterinin aracı teslim almaması gerekir. Yine müşteri aracı aynen teslim aldığı şekilde teslim etmesi gerekir. Kırılmış, yırtılmış, bozulmuş parçaların tamir bedeli müşteriden tahsil edilecektir.
 • Taahhütname araç tesliminden sonra hasar oluşmadığı tespit edildiği taktirde 90 iş günü içerisinde teslim edilir.

SİGORTA VE GÜVENCELER

 • Araçların tamamı zorunlu ve ihtiyari Kasko sigortası ile sigortalıdır. Sigorta kapsamına girmeyen tüm hasar ve tazminat bedelleri müşteriye aittir.
 • Sigorta kapsamına girmeyen hasar ve tazminat bedelleri müşteriye aittir.
 • Aracı kiraya veren şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için akdedilmiş ihtiyari mal mesuliyet sigortası dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarı da yüklenir. Bu maddelerin üzerindeki hukuki sorumluluk müşteriye aittir.
 • Sigortada zeyinname farkı müşteriye aittir.
 • Kara yollarının belirtilmiş olduğu hız sınırlarının aşılması, trafik kurallarına uyulmaması ve aracın alkollü kullanıldığının tespiti, sigorta kapsamına girmemektedir.
 • Kiracı araç üzerindeki muafiyetleri kabul eder kaskonun ödemediği kısmı ödemekle mükellefti