Erboy Kullanım Koşulları

ERBOY RENTACAR

SÜRÜCÜ YAŞI VE SÜRÜCÜBELGESİ

Ekonomik sınıf grup araçlar için 23 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, Orta sınıf grup araçlar için 25 yaş ve en az 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip , Premium sınıf grup araçlar için 27 yaş ve 4 yıllık sürücü belgesine sahip , Lüks sınıf grup araçlar için 30 yaş ve 5 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler ERBOY ’un oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir.

KİRALAMA SÜRESİ

Minimum kiralama süresi 1 gündür.

KİLOMETRE SINIRI

Sınıf

Günlük KM Sınırı

Aylık KM Sınırı

KM Başı Aşım Ücreti (Krş)

EKONOMİ

300

4000

0,75

ORTA

300

4000

0,75

SUV

300

3500

0,75

PREMIUM

300

3500

0,75

LÜKS

250

3500

1,00

DEPOZİTO

Kredi kartından araç sınıfına gore depozit tutarı alınmaktadır.

Sınıf

Depozit tutarı

EKONOMİ

500-TL

ORTA

750-TL

SUV

1000-TL

PREMIUM

1500-TL

LÜKS

2000-TL

YAKIT

Dolu depo verilir , dolu depo teslim alınır.

EK HİZMETLER

Ek Hizmet

Günlük / Kiralama Başına

Fiyat

GPS / Navigasyon

Günlük

5-TL

Bebek / Çocuk Koltuğu

Günlük

7-TL

HGS

Kiralama Başına

15-TL

TEK YÖN KİRALAMALAR

Aracın, teslim alınan ofisten farklı farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar KİRALAYAN tarafından belirlenen tek yön ücreti KİRACI tarafından ödenecektir.

EK SÜRÜCÜLER

Ek sürücü bedeli olarak Günlük 5-TL ödeyerek ek sürücü hizmeti alabilirsiniz. Kiralanan araç için maksimum 3 sürücüye kadar ek sürücü hizmeti verilmektedir.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ

Araçlarımız ile Yurtdışına çıkış yapılamamaktadır.

İPTAL, İADE , DEĞİŞİKLİK

ERBOYCAR TAMAMI ÖDEMELİ REZERVASYONLAR

Tamamı ödemeli rezervasyonunuzda araç grubu, istasyon değişikliği dışında rezervasyon tarihini değiştirebilir , ek sigorta ve ek hizmet ürünleri ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.Bazı durumlarda bu değişiklikler fiyat farklılıklarına neden olabilir.

Rezervasyonunuzun ;

Son1(bir) – 2(iki) gün içerisinde iptal edilmesi veya iptal edilmeksizin aracın kiralanmaması durumunda kira ücreti geri iade edilmemektedir.

Son 3(üç) – 4(dört) gün içerisinde iptal edilmesi durumunda toplam kira ücretinin (tüm ek sigorta ve ek hizmet ürünleri dahil) %75 i iade edilmektedir.

Kiralama tarihine 5(beş) gün veya daha fazla bir süre kala iptal edilmesi durumunda, toplam kira ücretinin tamamı 50(elli) Türk Lirası işlem ücreti kesilerek iade edilmektedir.

Araç grubu, istasyon değişikliği yapılmak istenmesi durumunda orijinal rezervasyonun iptali gerekmektedir. Aynı zamanda yukarıda yazılı iptal koşulları geçerlidir.İptalin ardından istenilen şekilde , istenilen değişikliğe göre yeni tamamı ödemeli rezervasyon yapılabilir.

Kiralama Erken İade ;

Kiralamanın başlamasından ardından aracın rezervasyonunda belirtilen kiralama tarihleri aralığından önce iade edilmesi durumunda (erken iade – dönüş) fiyat, aracın kullanılacağı gün sayısına göre tekrar hesaplanmaktadır. Eğer tahsilat yapılan tutardan daha fazla bir kiralama ücreti söz konusu olursa ekstra bir çekim - tahsilat yapılmaz.

Kiralama Uzatma ;

Kiralamanın başlamasından ardından aracın rezervasyonunda belirtilen kiralama tarihleri aralığından daha uzun süre kiralama talebinin olması durumunda sistem tarafından fiyat tekrar hesaplandıktan sonra oluşacak ilave ücret için kiralama yapılan istasyon ile veya çağrı merkezimizin 444 7 660 numaralı telefon ile iletişime geçerek rezervasyonu/ kiralamayı uzatmanız gerekmektedir.

No - Show Uygulaması ;

Rezervasyonunuzda belirtilen teslim alma tarihinde , teslim alma saatinde aracın teslim alınmaması durumunda, araç garanti edilmeyecektir. Gecikme durumunda, rezervasyonlarınızın iptal olmaması için, ödemelerinizi, şubemize gelmeden, internet veya çağrı merkezimiz üzerinden, güvenli tahsilat sistemimizi kullanarak , sanal pos aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. No – Show durumdaki rezervasyonunuz 2(iki) saatin sonunda tamamı ile İPTAL sayılacaktır.

TRAFİK CEZALARI

Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda depozit mahiyetinde satış işlemi uygulanmaktadır. KİRACI, depozit mahiyetinde alınan satış üzerinden , ilave kira gün tutarlarının , yakıt eksiğinin , hasar bedelinin , trafik cezalarının ve benzeri kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde , her bir işlem için ek olarak 15,00 – TL (Onbeş Türk Lirası) hizmet bedeli uygulanacaktır.

SİGORTA VE GÜVENCELER


KİRALAYANA ait araçlar Karayolları Trafik Kanununda yer aldığı şekilde Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası ile sigortalanmış olup , söz konusu sigorta primleri KİRALAYAN tarafından karşılanmıştır.Söz konusu aracın diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara zarar vermesi durumunda meydana gelebilecek maddi ve manevi zararların bedeli , tedavi giderleri aracın zorunlu mali mesuliyet sorumluluk sigortası kapsam ve limitleriyle sınırlı olup , bunu aşan maddi ve manevi tazminatlar değer kaybı ve kazanç kaybı dâhil tüm sorumluluk ve yükümlülüğün KİRACIYA ait olduğu ve kendisine sonradan rücu edilse dahi ödemekle yükümlü olduğu KİRACI tarafından kabul edilmiştir.

KİRACI ve ek sürücüler, kaza halinde sözleşmede yer alan acil telefon hattına derhal bilgi vermek, aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza , hasar , hırsızlık ve kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporu almak zorundadır. Ayrıca mümkün olması durumunda aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek , ilgili kişilerin ve tanıkların ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve ikamet adreslerini almak , çift taraflı kazalarda ehliyet , ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinden suret temin etmek, yeterli güvenlik önlemini almadan aracın yanından ayrılmamak, ölümlü ve yaralamalı kazalarda ilgili birimlerin olaya müdahalesini sağlamak ve kaza bildirim raporları ile eklerini 24 saat içinde KİRALAYANA ulaştırmakta yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

KİRACI yukarıda belirtilen önlemleri almaması durumunda meydana gelebilecek hasar ve zararlar ile üçüncü kişilerin KİRALAYAN ‘dan talep edecekleri zarar ve tazminatların tamamından sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bu zararların alınan güvence teminatından ve/veya kredi kartı hesabından mahsubunu peşinen kabul eder.

Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücüler dışında kullanılması veya yasalara, kira sözleşmesine ve genel kurallara, genel ahlak kurallarına aykırı kullanılması durumunda KİRACI sigorta ile ilgili güvence altına alınmış imkanlardan yararlanmasının mümkün olamayacağını kabul eder.

KİRACI tarafından aracın rent a car adı altında çalışan araçlara ait ihtiyari mali mesuliyet sigortası (kasko) talebinde bulunmaları durumunda kiralama süresi göz önüne alınarak yapılacak sigorta poliçesine ait prim bedeli peşin ödenmek kaydıyla KİRALAYAN tarafından yaptırılır. Bunun dışında KİRALAYAN ihtiyarı mali mesuliyet sigortası yaptırma zorunluluğu yoktur. Bu hususta talebin KİRACI’ dan geleceği ve tüm sigorta giderinin KİRACI’ ya ait olacağı KİRACI tarafından da kabul edilmiştir.

KİRACI söz konusu ihtiyari sigortanın yapılmasını talep etmez ve giderini ödemezse KİRALANAN aracın KİRACI elinde olduğu sürece araçta meydana gelebilecek tüm zararlardan KİRACI sorumlu olduğunu kabul eder.

KİRALAYAN kendi kusurundan kaynaklanmayan her türlü hasar ve ziyandan dolayı sigorta tazminatından istifade edememe durumunda tahsil edemediği zarar ve aracın iş ve güçten kalma tazminatı için KİRACI’ ya rucü hakkına sahiptir ve KİRACI’ da bunu kabul eder.

Aşağıda yer alan hallerde yasalar gereği sigorta geçersiz kabul edildiğinden bu kabil durumlarda KİRACI zararın tamamından sorumludur.

Sürücü alkol ve uyuşturucunun etkisi altında ise,

Ehliyetsiz ise,

Asli kusur oranının 8 de 8 veya sürücü %100 oranında kusurlu ise,

Kaza ile ilgili evrakları temin edemiyor ise,

Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen yazılı onay alınmaksızın aracı teslim etmemiş ise,

Kaza tespit formunda kazanın KİRACI’ nın TEK TARAFLI kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında,

Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği , çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu , alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda , yüksek devir hızı ile araç kullanımı ve benzeri özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda , yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde , trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde , kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde , sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde , KİRACI aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü , balkon , dal ve benzeri nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.

Üçüncü şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup , manevi zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülük münhasıran KİRACI’ ya aittir.