Dokay Kullanım Koşulları

SÜRÜCÜ YAŞI VE SÜRÜCÜ BELGESİ

En az 1 (bir) yıl geçerli sürücü belgesine sahip 21 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişiler ekonomik sınıf araçları kiralayabilirler. Ekonomi sınıf araç grupları için 2 yıllık sürücü belgesine sahip ve 21 yaşını doldurmuş olmak, orta sinif araç grupları için 2 yıllık sürücü belgesine sahip ve 23 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişiler; üst sınıf araç grubları için 3 yıllık sürücü belgesine sahip ve 25 yaşını doldurmuş ve üzerinde olma koşulları aranır.

KİRALAMA SÜRESİ

Araç kiralama minimum süresi; günlük kiralamalarda 24 saat, aylık kiralamalarda 30 gündür.

KİLOMETRE SINIRI

KİRACI kullandığı araç için sözleşmede belirlenen süre  boyunca gün/km veya ay/km kullanım sınırı vardır. Ay içerisindeki kullanılmayan km bir sonraki aya devretmez. Kiralayan bu kullanım sınırını aştığı her 1 KM için 45 kuruş ek ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Günlük kiralamalarda km sınırı;

Ekonomik ve orta sınıf araçlarda 500km

Lüks ve premium sınıf araçlarda 400km’dir.

Aylık kiralamalarda km sınırı;

Ekonomik ve orta sınıf araçlarda 4000km

Lüks ve premium sınıf araçlarda 3000km’dir.

DEPOZİTO

Araç Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiracı , blokaj üzerinden , ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın , trafik cezalarının v.b araç kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Provizyon bedelleri aşağıdaki ekonomi sınıf araçlar için 300tl, orta sınıf araçlar için 500-750tl, lüx ve premium sınıf araçlar için 1000-1500tl aralıklarında belirlenmiştir.

Tüm gruplar için yapacağınız rezervasyonun kesinleşip,aracınızı alabilmeniz için finansal analiziniz* Dokay kiralama kriterlerine uygun olması gerekmektedir. *“Finansal analiziniz, www.findeks.com üzerinden T.C. kimlik numaranız ve T.C bankalarında kayıtlı olan GSM numaranız ile yapılabilmektedir. Sorgulamada bu bilgiler alındıktan sonra T.C bankalarında kayıtlı olan GSM numaranıza gönderilen mesajı onaylamanız gerekmektedir."

YAKIT

Araçların yakıtları teslim alındığı şekilde teslim edilmelidir. Kiralanan araç eğer Kiralayan tarafından dolu depo olarak Kiracı’ya teslim edilmişse ve kiracı eksik yakıtla aracı kiralayana iade etmişse ,kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek %30’luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödenmesi gerçekleştirilecektir.

ÖN ÖDEMELİ (ONLINE) KİRALAMA KOŞULLARI

Ödemeler araç kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı ile yapılır. Kiracı;geçerli fiyat tarifesindeki kiralama bedeli ile kilometre aşım bedelini, imzasını alarak kabul ettiği seçenek maddelerin bedelini ve kiralama sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri,kanunen uygulanan vergileri ödemeyi kabul eder. Sözleşme; sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre, bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Bir günlük kira 24 saat,haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir.3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.

İPTAL, İADE, DEĞİŞİKLİK

Araç Kiralama/ Rent a Car süresinin sona ermesi üzerine Kiracı araç kiralama süresini tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracı’nın araç kiralama süresini uzatmak istemesi halinde 24 saat öncesinden haber verip kiralayan’ın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. Kiralayan kiracı’nın kiralama uzatma talebini onaylamaz ise ve her koşulda kiralama sözleşmesinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama sözleşmesinin sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı kendisine bildirilen adrese teslim edecektir. Kira uzatmaları sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi kiralama sözleşmesi koşulları ile bağlı kalacaktır. Kiracı sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuk hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira sözleşmesi dışında alı koyamayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini beyan ve kabul eder.

TRAFİK CEZALARI

Hasar ve Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her bir işlem için 20 ( yirmi) TL+KDV hizmet bedeli alınacağını kabul eder.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Kira başlangıcında , araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Kiralayan, sözleşmeye konu aracı, belirlenen tarihlerde ve aşağıda belirtilen koşullarla kullanılmak üzere Kiracı’ya kiralamıştır. Kiracı, sözleşmenin imzası ile birlikte aracı hasarsız, faal vaziyette, yedek lastiği, avadanlıkları ve belgeleri ile birlikte teslim aldığını, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kiralayan örnek olarak gösterdiği aracın aynısını yada yakıt, vites ve segment benzerini müşteriye sunar.
 • Kiracı,aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu / yük taşımacılığı
 • Herhangi bir vasıtayı çekme / itme işlemi
 • Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayri kanuni işlemlerde
 • Alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın alkol kullanımı dahil örnek; 0 – 30 promil arası) ve / veya uyuşturucu madde etkisi altında.
 • Motor sporlarında ( Her türlü yarış, sürat, ralli, sağlamlık, drift, hız denemeleri v.b)
 • Trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
 • Araca zarar verecek yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması
 • Aracın ruhsatta belirtilen kapasitesinin üzerinde yolcu taşınması.
 • Araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, dere yatağı v.b) ve durumlarda kullanımı
 • Ülke sınırları dışında
 • Yasal hız sınırları dışında
 • Kiracı, kiralayan’ın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Kiralayan’ın aracı üçüncü şahsa kullandırmak istemesi ve Kiralayan’ın bunu kabul etmesi durumunda, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirme ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.
 • Kiracı; bu sözleşmede ve sözleşmenin eki durumundaki ADRES BEYANINDA belirtilen ikametgah ve mail adreslerinin doğruluğunu beyanla, bu adreslerdeki herhangi bir değişikliği araç kiralayana NOTERDEN GÖNDERİLECEK İBRANAME İLE bildireceğini,aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kira bedeline ilişkin faturalar elektronik posta yolu ile kiracının sözleşmede belirtilen mail adresine gönderilecek olup ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir. Elektronik yolla gönderilen faturanın tebliği kiracının elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5.günün sonunda yapılmış sayılır.
 • Kiracı , Kiralayan’ın isteği üzerine, aşağıda belitilenleri ödemekle sorumludur.
 • Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir.Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)
 • Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar Kiralayan tarafından belirlenen tek yön ücreti,
 • Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,
 • Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında, araca kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,
 • Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar Kiracı tarafından ödenecektir.
 • Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir, her bir işlem için 20 (yirmi) TL+ KDV hizmet bedeli alınacaktır.
 • Kiracı, aracı kiralayan’a teslimi anında araca ait resmi belgeleri (trafik belgesi, tescil belgesi, sigorta,plakalar) iade etmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kiralama bedelini ödeyeceği gibi belgelerin kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.
 • Aracın; herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun ya da olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde, geri alınması için her türlü girişime ilişkin harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınmaması durumunda, aracın rayiç bedeli, kiracı tarafından kiralayan’a nakden ve defaten ödenir.
 • Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup aracın kiracıdan kaynaklanan sebepler dışında trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil değildir.
 • Kiracı, aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın veya eşyanın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.
 • Kiralayan, kendi kusuru olmaksızın, aracın üretimini yapmadığından vasıtanın ve yedek parçaların mekanik veya imalat hatasından meydana gelecek kaza veya herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.
 • Kiracı; hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, aracın içindeki donanım ve geçerli devir, temlik ve terhin edemez, bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.
 • Kiracı ; sözleşmeye konu araçtan kaynaklı üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat haklarının takibinde hakları oranında Kiralayan’a vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorundadır.Yargılama giderleri tarafların hakları oranında paylaşılır.
 • Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda adli ve idari yollara başvurmaya,tedbir veya hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın aracını derhal geri alabilir.
 • Kiracı, işbu sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/araçlarda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kiralayan,bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın dilediği zaman sözleşmeyi feshedebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir.
 • BAKIM Kiracının kullanımına tahsis edilen  aracın, üretici firmanın öngördüğü tüm periyodik bakım, yağ, v.s değişimleri KİRALAYAN tarafından öncelikle kendi servislerinde yapılacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, KİRALAYAN tarafından yazılı olarak verilecek izin ile bildirilecek anlaşmalı veya yetkili servislerde söz konusu işlemler yaptırılacak ve ödenen bedel Kiralayan’a fatura edilecektir. Bakım – Onarım masrafına kış lastiği dahil değildir.
 • TAMİRAT:Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat,yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir.Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu(yağsız,susuz kullanım, yanlış veya kaçakyakıttan kaynaklanan hasarlar ,lastik yarılması gibi)yapılacak tamir,parça ve yedek lastik masrafları ile aracın hareket etmemesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir.Acil durumlarda gerekebilecek ufak onarımlar kiralayanın en yakın bürosuna bildirilip onayı alınarak yaptırılır,masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.Kaza halinde tamirat söz konusu olduğunda 23. Madde hükümleri uygulanır.
 • Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde Kiralayan’a veya Kiralayan’ın belirteceği yere ulaşmasından Kiracı sorumludur. Kiralayan’dan destek alınsa dahi çekici ve sair hizmetler maliyeti Kiracı’ya aittir.
 • KAZA HALİ :Kiracının veya üçüncü bir şahsın kusuru arımı olmaksızın her türlü kaza sözkonusu olduğunda aracın tamiri için geçecek sürede kira bedellerinin ödemesi aynen devam edecektir. Kiracı ayrıca hasar nedeniyle oluşan değer kaybı ve tamir süresinde geçecek ticari kazanç kaybını sözleşmedeki belirlenen günlük miktar üzerinden ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİGORTA VE GÜVENCELER

Kiralanan araçlar; Trafik yasası uyarınca,zarar gören üçüncü şahıslara karşı yasal poliçe sınırları içinde, Mecburi Mat Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı hadleri dâhilinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat kadar yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk veya kazaya uğrayan kişilerin veya yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

Kiracı; kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zarardan,aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarında ve aracın tamir süresince işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur.Aracın tamiri için geçecek sürenin veya çalınmasından bulunmasına kadar ki kiralama bedelini, hasar nedeniyle oluşan değer kaybını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

Aşağıda belirtilen şartların yerine gelmesi halinde kiracı sadece araç hasar bedelinden sorumlu olacaktır. Aracın değer kaybı günlük ticari kazanç kaybı alacağı saklıdır.

 • Kiracı veya yetkili sürücü doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak ve hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tespit edecek kazayı kiralayana ve en yakın emniyet görevlilerine derhal haber verecektir.
 • Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak, peşinen suçu ve sorumluluğu kabul etmeyecektir.
 • Kiracı;kazanın olduğu yere en yakın makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) trafik kazası tespit tutanağının alkol raporunu şahit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.
 • Aracın Kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kaza ve hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarını ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile 24 saat içinde Kiralayan ’a teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak aracın çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul eder.

Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür. Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, TC kanunlarına göre çözümlenecektir. İş bu sözleşme 30 madde halinde ve sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak EK-1 Teminat dışında kalan haller ile EK-2 ADRES BEYANI ile birlikte taraflarca okunmuş, müzakere edilmiş ve tam bir mutabakat ile imza alına alınmıştır.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

1)Kaza ve alkol raporunun olmadığı haller,

2)Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelebilmesi durumu,

3)Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olma durumunda,

4)Sürücün geçerli ehliye sahip olmadığı durumlarda,

5)Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar,

6)Sürücünün tam veya asli kusurlu olduğu zamanlar,

7)Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar,

8)Başka bir aracın, ya da hareket eden veyaetmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

9)Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeler, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar ve hasarlar,

10)Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük veya patlayıcı, patlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

11)Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar,

12)Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler,

13)Hatalı kullanımda meydana gelecek lastik yaralanmaları,yanlış veya kaçak yakıt yüzünden oluşacak her türlü tamirat teminat dışında olup bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

14)Kendisine affı kabul olmayan her türlü kusur, fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı ile aracın değer kaybı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.