Yolcu360 Blog
Yoros Kalesi Hakkında

Yoros Kalesi Hakkında

Yoros Kalesi hakkında bilgi arayanlar için yazdık: Beykoz’un Yoros Kalesi Hakkında…

Yoros Kalesi Hakkında

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinin doğu tarafında, Anadolu yakasında Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Anadolukavağı Kalesi yada Ceneviz Kalesi olarak da adlandırılan Yoros, karşı kıyıdaki Rumelikavağ’ındaki kale ile birlikte, Boğaz’a girişi kontrol etmek amacıyla yapılmıştır. Doğudan batıya 500 metre kadar bir uzunluğu sahip olan kalenin genişliği 60-130 metre arasında değişmektedir.

Yoros Kalesi Mimarisi

Aralarında tuğladan hatıllar olan taş dizileriyle inşa edilmiştir.Kullanılan malzemenin bir kısmı erken Bizans dönemine aittir.Kalenin girişi kalenin oturduğu yüksek tepeli bölümde

Doğuya yani Anadolu’ya bakan taraftadır. Yükseklikleri 20 metre kadar olan iki burç arasında yer alan ana giriş kapısı devşirme malzemeden bir mermer çerçeveye sahiptir.

Yoros Kalesinin Tarihçesi

Kale girişindeki bir mermer levhada ki harflerin yorumuna göre kale o günkü adıyla Konstantinopolis’in Latin işgalinden 1261‘de  kurtarılmasından sonra İmparator 8.Mihael Palaeologos tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla kale ,yaygın kanının aksine bir Ceneviz yapısı değildir.

Yoros Kalesi.1305’te Şile Kalesi’yle birlikte Türklerin eline geçmiştir ama ,1348’den 14.yy sonlarına kadar Cenevizlerin egemenliğinde kalmıştır.Bu egemenlik sırasında Cenevizlilerin ya da Cenovalıların kaleyi tamir ettirmelerinden dolayı, kalenin bir Ceneviz yapısı olduğu kanısı uyanmış olabilir.

Yoros Ne Demek?

Yoros adı bazılarına göre ‘kutsal yer’ anlamına gelen Hieron’dan ,bazılarına göre Zeus’un rüzgara ilişkin sıfatlarından biri olan Ourios’tan kaynaklanmaktadır.Kimi tarihçilere göre kalenin bulunduğu yerde 12 Tanrı adına yapılan bir tapınağın kalıntıları vardı ki,burada Karadeniz’in azgın dalgalarına doğru gidecek gemiciler Zeus’un uygun rüzgar sağlaması için dua ederlerdi. Yoros adının Yunancada dağ anlamına gelen Oros’tan kaynaklanıyor olması daha muhtemeldir.

Aşık Paşazade’ye göre Yors Kalesi 1391’de I.Beyazıt tarafından Şile Hisarı ile birlikte yeniden ele geçirilmiş ve Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından bir üs olarak kullanılmıştır. 1399’da bölgeye gelen paralı askerlerin konutanı Fransız Boucicaut  kaleyi ele geçirememiş kale eteğindeki köyü yaktıktan sonra geri çekilmiştir.1402 Ankara Savaşı’ndan sonra I.Beyazıt’ın oğullarından Çelebi Mehmet kardeşi Mustafa’ya karşı sürdürdüğü mücadele sırasında Bizans imparatorundan yardım isterken bir süre Yoros Kalesinde konaklamıştır.

Kale, İspanya kralının elçisi olarak Timur’un yanına gönderilen Ruy Gonzales de Clavijo’nun raporuna da konu olmuştur. Kale II.Beyazıt döneminde tamir edilmiştir.içine bugün izi dahi bulunmayan bir mescit ve bir hamam inşa ettirmiştir.

Yoros Kalesi 19.yy daha modern topçu bataryalarının boğazı koruması nedeniyle terkedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle