Yolcu360 Blog
trafik kazası sonrası sigorta işlemleri
Yolcu360 Blog > Bilgi > Faydalı bilgiler > Trafik Kazasından Sonra Sigorta İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Trafik Kazasından Sonra Sigorta İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

ETrafik kazasından sonra sigorta işlemleri nasıl yapılır? Detaylar yazımızda! 

Karayollarında kural ihlali sonucu bir ya da birden fazla aracın karıştığı olaylara trafik kazası deniliyor. Trafik kazası sonucunda ölü ya da yaralı varsa “yaralanmalı veya ölümlü maddi hasarlı trafik kazası” olarak adlandırılıyor.

Şimdi trafik kazasından sonra sigorta işlemleri konusunu şimdi detaylandıralım.

trafik kazası sonrası sigorta işlemleri nasıl yapılır

Trafik Kazasından Sonra Sigorta İşlemleri

Yapılan kaza sonucunda sadece araçlarda hasar oluşmuş ise “maddi hasarlı trafik kazası” statüsüne giriyor. Trafik kazası sonrasında yapılacak işler, yaptığınız kazanın statüsüne göre değişiyor.

Karayolları Trafik Kanununa göre trafiğe çıkan her aracın, zorunlu trafik sigortası olması gerekiyor. Trafik sigortasının tüm karayolları taşıtları için yapılması zorunlu olup yılda bir kez yapılıyor.

Zorunlu Trafik Sigortası ile kaza sonrasında meydana gelen maddi ve bedeni zararlar, güvence altına alınıyor. Ancak bu sigorta ile kazaya sebebiyet verenin değil karşı tarafın mağduriyeti önemli oluyor.

Trafik sigortası maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere üç temel teminat sağlar. Sigorta şirketleri bu konularda poliçe limitlerine, haklılık payına göre değişen oranlarda kaza sonuçlarını telafi ediyor.

Trafik kazasını sigortaya bildirme süresi beş iş günü olup, hemen ihbar etmenizde fayda sağlarsınız. Yalnız trafik kazasından sonra sigorta işlemlerine başlamak için kaza sonrasında her şeyi tutanak altına almalısınız. Kaza sonrasında doğru yapacağınız işler sizi maddi, manevi, hukuki problem yaşamaktan kurtarabilir.

Evet, trafik kazasından sonra sigorta işlemleri yazımız devam ediyor.

trafik kazası sonrası sigorta işlemleri nasıl yapılıyor

Trafik Kazasından Sonra Ne Yapmak Gerekir?

Trafik kazaları, ikiye ayrılıyor:

  1. Yaralanmalı veya ölümlü maddi hasarlı trafik kazaları
  2. Maddi hasarlı trafik kazaları

Her iki durumda da kaza yeri hakkında acil bilgi verilmesi gereken yerlere haber vermelisiniz. Polis, itfaiye, ambulans kaza durumuna göre haber vermeniz gereken resmi kurumlar arasında yer alıyor.

  • Hafif ya da az hasarlı kazalarda, gözle görülmeyen çarpmaya bağlı sağlık sorunları olabilir. Kaza yerinde yaralı varsa ambulans çağırmalısınız. Yaralıya sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardım müdahalesini yapmalısınız.
  • Başka kazalara neden olmamak için kaza alanında güvenlik önlemlerini almalısınız. Her araçta bulunması gereken reflektör, yansıtıcı, işaret gibi araçlarla alanı emniyete almalısınız.
  • Kaza mahallinde değişiklik yapılmaksızın kaza yapan araçları yerinden oynatmadan fotoğraf çekmelisiniz. Görüntülemeyi, özellikle araçların darbe aldığı bölgelerden ve farklı açılardan yapmalısınız. Bu fotoğraflar, sürücülerin kusur oranlarının belirlenmesinde ve tazminat miktarını belirlemede delil olarak kullanılıyor.
  •  Fotoğraflamadan sonra yeni kazalara neden olmamak, trafik akışını sağlamak için araçları müsait bir yere çekebilirsiniz.
  • Kaza yapan araçların ruhsatını ve sürücülerin ehliyet kontrollerini yaparak fotoğraflarını çekmelisiniz.

Maddi ve hafif hasarlı trafik kazalarında sürücüler kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyebiliyorlar. Bazı durumlarda trafik kaza tutanağı tutulmaz. Bunların başında trafik kazasının ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanması yer alır. Bu durumda bulunduğunuz bölgeye göre polis ya da jandarmayı haber vermeniz gerekir.

Polis veya jandarma, gereken kontrolleri yaparak tutanakları tutarlar. Trafik sigortası olmaması ya da kazaya karışan aracın resmi araç olması durumunda tutanak tutulmaz. Kaza sırasında kamu mallarının zarar görmesi,  sürücülerden birinin alkollü ya da ehliyetsiz olması durumunda da tutanak tutulmaz.

Trafik kazası sonrası yapılacaklar içeriğimize göz atmayı unutmayın!

Trafik kazasından sonra sigorta işlemleri konusunun derinliklerine bakmaya devam ediyoruz. Merak ettikleriniz varsa, okumaya devam edin!

Trafik Kazasından Sonra Sigorta İşlemleri: Kaza Tespit Tutanağı

Kazaların tüm detaylarının tespiti için düzenlenen evraka, kaza tespit tutanağı deniliyor. Kaza tespit tutanağı, sigorta işlemleri ve açılabilecek davalarda önemli yer tutar. Tutanak her iki sürücü tarafından eksiksiz doldurularak imza altına alınır. Her iki sürücü de imzalı tutanaktan birer nüsha alması gerekir.  Tutanağın ekinde kaza mahallinin geniş açılı, hasar gören araçların yakın fotoğraflarını eklemelisiniz. Kazadan sonra tutanak tutulmaması halinde kazadan dolayı meydana gelen maddi hasarı, sigorta şirketi ödemez.

trafik kazası sonrası neler yapılmalı

Trafik Kazasından Sonra Sigorta İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kazanın nasıl meydana geldiğini göstermek,  kazaya ait bilgileri kaydetmek için kaza tespit tutanağı tutulur. Kaza sonrasında hasar gören araç sürücüleri, beş iş günü içinde sigorta şirketine bildirim yapması gerekir.

Kaza tespit tutanağı, ekindeki fotoğraf ve belgelerle sigorta şirketinin hasar birimine gönderilmesi gerekir. Tutanaklar, sigorta şirketinin bilgi gözetim birimine ulaştıktan sonra değerlendirmelerini üç günde yapmaları gerekir.

Sigorta şirketleri, bu süreçte kendi kusur oran değerlendirmesini yapar. Kusur değerlendirmesinden sonra her araç için ayrı ayrı kaza oranını yüzde olarak belirlerler. Sigorta şirketleri, mutabık olduklarında müşterinin itiraz etme hakkı saklı tutularak dosyayı sonuçlandırıyor.

Eğer sigortalı ve sigortacı arasında anlaşma olmaz ise kaza tespit tutanağı tutanak değerlendirme komisyonuna gönderiliyor. Sigorta değerlendirme komisyonu, üç iş günü içinde dosyayı sonuçlandırır. Bu süreç devam ederken mağduriyete izin vermemek için daha önce belirlenen oranda tamir masrafları ödenir.

Kaza tespit tutanağının eksik ya da yanlış yönlendirdiğini düşünüyorsanız kaza tespit tutanağı itiraz formu doldurabilirsiniz. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi beş iş günü oluyor.

trafik kazası sonrası polis çağırmak, 2022 trafik cezaları

Trafik Kazasından Sonra Sigorta İşlemleri: Teminatlar

Kaza sonucunda trafik sigortası, haklılık payınız ve poliçe limitinize göre üç temel konuda ödeme yapar.  Maddi hasar,  sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm sonucunda oluşan mağduriyetin bir kısmını, sigorta şirketleri karşılar.

Otomobil, otobüs, kamyonet veya tarım makinası gibi araçlar gruplara ayrılıyor. Her grup araç için farklı teminatlar var. Aracın yaşı da teminat tutarlarında etkili oluyor. Trafik sigortasının teminat ve limitlerini, her yıl Hazine Müsteşarlığı belirliyor. Tüm sigorta şirketleri, aynı teminat ve limitleri kullanır.

Trafik kazasından sonra sigorta işlemleri nasıl yapılıyor sorusuna cevap aramaya devam ediyoruz.

Trafik sigortası, zarar gören araçtaki maddi hasarı sigortalı araç sahibinin sorumluluğu oranında karşılar. Sigortalının neden olduğu kaza sonucunda üçüncü şahıslarda yaralanma ve ölüm gerçekleşebiliyor. Sigorta ilk yardım, muayene, hastane gibi sağlık kurumlarındaki giderleri yine teminat limitleri oranında karşılıyor.

Sigorta şirketleri, ölüm ve ya sakatlanma durumunda destekten yoksun kalma tazminatı da hesaplar. Destekten yoksun kalma hesabı yapılırken ölen ya da sakatlanan bireyin durumu göz önünde bulunduruluyor.

Yaşı, geliri, kusur oranı, geride kalanların desteğe muhtaçlığına göre poliçede belirtilen azami teminatı aşmadan yakınlarına ödeme yapılıyor. Peki, kaza sonucu trafik sigortası ödeme limitlerini aşması durumunda ne oluyor?

Bu durumda kalan zararın tazmini kazayı yapan aracın sorumluluğunda oluyor. Trafik kazası sonucunda sigortalıya dava açılıyorsa bu da sigorta kapsamında karşılanıyor. Avukat ücreti ve dava giderleri de yine teminatın limiti ile sınırlı olarak ödeme yapılıyor.

Trafik kazasından sonra sigorta işlemleri yapılmazsa ne olur?

Kaza sonucunda sigortalıya dava açılabiliyor. O zaman beş iş günü içinde sigorta şirketine bildirmeniz gerekiyor. Bu arada bilmeniz gereken Zorunlu Trafik Sigortasının, sadece yurt içinde olan kazaları kapsıyor olması.

Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar konusunu da gözden geçirin!

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Kaza tespit tutanağı, kazanın meydana gelişini göstererek kaza hakkında bilgileri kaydetmek amacıyla tutuluyor. Bu demektir ki kaza tespit tutanağı, kaza taraflarının kusur oranlarını göstermiyor. Tarafların bağlı olduğu sigorta şirketleri, kusur oranlarını belirler.

Anlaşmazlık durumunda sigorta komisyonunun karar verdiği tutanaklarda kusurlu taraf kesinleşmiş olur. Ayrıca yaralı ve ya ölümlü kazalarda kolluk kuvvetlerinin hazırladığı tutanaklar da kesinlik teşkil etmez. Bu tutanaklara da kurallara göre itiraz ederek, tutanak iptali yaptırabilirsiniz.

Trafik kazalarının tespitini yapan bu tutanaklar, kesin mahiyette belge sayılmıyor. Taraflardan biri, tutanaktaki kusur durumlarına ya da eksik bilgiler nedeniyle itiraz edebiliyor. Kaza tespit tutanağının doğru olmadığını düşünüyorsanız, “kaza tespit tutanağı itiraz formu” doldurabilirsiniz. Kaza tespit tutanağına itiraz sonrasında uzman bilirkişiler tekrar inceleme yaparak kusur raporunu tekrar düzenleyebiliyorlar.

yolcu360 blog arama banner

Otomotiv Dünyası ile İlgili Her Konuda Yolcu360 Yanınızda!

Türkiye’nin 1 numaralı araç kiralama platformu Yolcu360 ile 1 dakikadan kısa sürede aracınızı kiralayabilirsiniz. Ödüllü Misafir Merkezimize (0850 360 5 360) 7/24 ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil uygulamamızı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

yolcu 360 huawei app indirTrabzon'da Araba Sürme YerleriTrabzon'da Araba Sürme Yerleri

Trafik Kazası ile İlgili Daha Fazla İçerik

Yorum ekle