Yolcu360
Faydalı bilgiler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

⏱: 3 dk

Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlamı ve önemi nedir? Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ne zaman kabul edildi? 3 Aralık Engelliler Günü Niçin ilan edilmiştir? Engelli bireylerin temel hakları nelerdir? Dünya Engelliler Günü’nün önemi hakkındaki blog yazısı sizler için Yolcu360 ekibi tarafından hazırlandı.

Uluslararası Engelliler Günü

Uluslararası Engelliler Günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 47/3 sayılı kararıyla ilan edilmiş. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilik konularının anlaşılmasını teşvik etmeyi ve engelli kişilerin onuru, hakları ve refahı için destek göstermeyi amaçlar. Aynı zamanda, engelli bireylerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanına entegrasyonundan elde edilecek kazanımların farkındalığını artırmayı hedefler.

Her yıl BM, Uluslararası Engelliler Günü için gözlemlenecek bir tema duyuruyor. Yıllık tema, toplumun engelli insanlar için fiziksel, teknolojik ve davranışsal engelleri kaldırarak kapsayıcılık için nasıl çabalayabileceğine kapsamlı bir odaklanma sağlıyor. Bu, 1992 yılında yani Genel Kurul’un 3 Aralık’ı Dünya Engelliler Günü olarak ilan ettiği günden beri gerçekleşiyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engelli bireylerin temel hakları:

 • İletişim Hakkı
 • İş ve İstihdam Hakkı
 • Erken ve Malulen Emeklilik Hakkı
 • Eğitim ve Kültür Hakkı
 • Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti
 • 572 Sayılı Kanun kapsamında kaldırımlar, yaya yolları, konutlar vb. yapılar engelli bireylerin erişilebilirliğine uygun tasarlanmalı.

Resmi gazetede de yayınlanan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye tarafından 2008 yılında yürürlüğe konmuş. Sözleşmenin bazı maddelerini bir sonraki satırda görebilirsiniz.

Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme ve Bazı Maddeleri

 • Madde 3

Genel İlkeler
İşbu Sözleşme’nin dayandığı ilkeler şunlardır:
(a) Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, kişilerin insanlık onuru
ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi;
(b) Ayrımcılık yapılmaması;
(c) Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması;
(d) Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak kabul
edilmesi;
(e) Fırsat eşitliği;
(f) Erişilebilirlik;
(g) Kadın-erkek eşitliği;
(h) Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması

 • Madde 5

Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik
1. Taraf Devletler herkesin hukuk önünde ve karşısında eşit olduğunu ve ayrımcılığa uğramaksızın hukuk
tarafından eşit korunma ve hukuktan eşit yararlanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
2. Taraf Devletler engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklar ve engellilerin herhangi bir nedene dayalı
ayrımcılığa karşı eşit ve etkin bir şekilde korunmasını güvence altına alır.
3. Taraf Devletler eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul
düzenlemelerin yapılması için gerekli tüm adımları atar.
4. Engellilerin fiili eşitliğini hızlandırmak veya sağlamak için gerekli özel tedbirler işbu Sözleşme amaçları
doğrultusunda ayrımcılık olarak nitelendirilmez.

 • Madde 9

Erişebilirlik
1. Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak
ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve
sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer
tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır. Erişim önündeki engellerin tespitini ve
ortadan kaldırılmasını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında, aşağıda belirtilenlere de uygulanır:
(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve işyerleri dahil diğer kapalı ve açık
tesisler;
(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak üzere bilgi ve iletişim araçları ile diğer hizmetler.

Engellilere Yollarda Engel Olmamak İçin Nelere Dikkat Edilebilir?

 • Özellikle kaldırıma masa koyan işletmeler, kaldırımları tamamen işgal etmemeye özen göstermeli.
 • Esnaflar tarafından ürünler kaldırıma konmamalı.
 • Kaldırıma araç park etmekten vazgeçilerek, engelli vatandaşların can sağlığı riske atılmayabilir.
 • Trafik ışıkları sesli uyarı özelliği ile donatılmalı.
 • Kaldırımlarda ve metrolarda yer alan sarı renkli kabartmalı yol, engelliler için yapılmış. Bu yollarda yürünmemeli.
 • Apartman veya bina girişlerinde bulunan engelli rampalarının önüne araba park edilmemeli.
 • Engelli işaretli park yerlerine araçlar park edilmemeli.

Engellilere yollarda engel olmamak için öneriler yazısı için tıklayınız.

 

 

İlgili Yazılar

Çocuklu Aileler İçin Tatilde Rahat Ettirecek Öneriler

Yolcu 360

16 Ocak Dünya Hijyen Günü | Covid-19’a Karşı Araç Hijyen Önlemleri

Yolcu 360

Black Friday 2020 | Black Friday İndirimleri

Yolcu 360

Yorum Bırak